ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége
A weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő): TheCottageHU
Elérhetőségeink:Postai címünk: 7090 Tamási, Hársfa u.19.
E-mail címünk: info@thecottage.hu
Telefonszámunk: +36 20 772 816
NTAK szám: Várhegy MA22036505; Tuskós MA22037400

Az adatkezelés alapelvei
Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink és minden érintett személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.
A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.
Amennyiben olyan kérdésed merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk, viszont amennyiben kérdésed megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak megválaszolását.
Bármikor kérhetsz tájékoztatást személyes adataid kezelésével kapcsolatban írásban (e-mailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmed, hogy telefonon történő megkeresésed esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igényed indokolja (pl.: adataid törlését kéred) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérés, mielőtt teljesítjük azt. Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdésed vagy igényed lehetőleg írásban jelezd.

Alkalmazott jogszabályok
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:
· az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;
· évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek
Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzed, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdésed merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezd Nekünk a fenti elérhetőségeinken.
Személyes adataid védelméhez fűződő jogaid megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő a jelzésed ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatsz, az alábbi elérhetőségen:
Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

A weboldalon kezelt adatok
Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.
A weboldal meglátogatásával, használatával összefüggésben az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:

Sütik (cookie) kezelése

Mi a süti?
A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az általad erre, az internet elérésére használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl, amely jellemzően a webszerver és a készüléked közötti kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó információkat tartalmaz (például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat; a weboldal az általad történő megnyitásnak, felkeresésnek az időpontját, stb.), és amelynek tartalmát alkalmanként – amíg a weboldalunkat böngészed vagy amikor később újból meglátogatod – a webszerver visszaolvassa onnan.
A süti tartalmának segítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élményt javítani, illetve a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani.

Az adatkezelés célja
A weboldalunkra látogató felhasználók munkameneteinek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

A kezelt adatok köre
A weboldalunkon alkalmazott sütik a weboldal működését támogató, úgynevezett funkcionális sütik, amelyek a weboldal felkeresésének időpontját, a munkamenet azonosítót és a munkamenetre vonatkozó egyéb, a weboldal programkódja által értelmezhető információkat (szám- és karaktersorok) tartalmaznak, viszont a weboldalt meglátogató felhasználó beazonosítására nem alkalmasak.
A funkcionális sütikben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik fél számára.

Az adatkezelés időtartama
A weboldalunkon alkalmazott egyik funkcionális süti (úgynevezett munkamenet süti) érvényessége lejár, amint a weboldalt elhagyod, illetve bezárod a böngésző programjában az oldalunkat. A másik funkcionális süti érvényessége 1 év.

Jogérvényesítés
A legtöbb internet böngészőprogram automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatod, tilthatod és törölheted is. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhetsz, azt megismerheted, megnézheted.
A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngészőprogramoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetőséged.
További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhatsz: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

Google Analytics szolgáltatás
Weboldalunk látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe vesszük a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak (nem is tartalmazhatnak!) személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok. A Google Analytics adatkezeléséről további információkat ide kattintva olvashatsz.

Az adatkezelés célja
A weboldal teljesítményének mérése, a használatára vonatkozó statisztikák készítése érdekében a weboldalt felkereső látogatók, illetve munkameneteik egymástól való megkülönböztetése.

A kezelt adatok köre
A Google Analytics szolgáltatás a weboldal teljesítményének mérésére, a használatára vonatkozó statisztikák készítéséhez sütiket használ, amelyek a szolgáltatás által értelmezhető információkat (betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak.

Az adatkezelés időtartama
A Google Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor bezárod az oldalt az internet böngésző programban, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége ennél is rövidebb (1 perc) vagy esetleg lényegesen hosszabb (pl.: 24 óra vagy például 2 év). Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához weboldalunk – és ezen keresztül a Google Analytics szolgáltatás is – kizárólag akkor férhet hozzá, ha újra felkeresed weboldalunkat ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölted le arról.

Jogérvényesítés
Amennyiben nem szeretnéd, hogy a Google Analytics szolgáltatás a weboldal látogatásáról adatokat gyűjtsön, lehetőséged van azt megtiltani az erre a célra szolgáló program telepítésével és használatával. A Google Analytics adatgyűjtését letiltó böngésző bővítményről további információkat ide kattintva olvashatsz, letölteni, illetve telepíteni innen tudod.
A Google Analytics által alkalmazott sütik használatát – minden további sütivel együtt – szintén letilthatod. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhetsz, azt megismerheted, megnézheted és törölheted is.
A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetőséged.
További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhatsz: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

Közösségi média szolgáltatások által alkalmazott sütik
A weboldalunkon megjelenített egyes tartalmakat, híreket közösségi média fiókkal rendelkező látogatóink a Facebook-on megoszthatják („Share”) másokkal vagy ajánlhatják másoknak is. A Facebook szintén sütiket, úgynevezett nyomkövető sütiket használ a felhasználó által kezdeményezett tevékenység végrehajtásához.
A Facebook adatkezelésével és a sütik alkalmazásával kapcsolatban további információkat itt találhatsz:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Az adatkezelés célja
A weboldalt felkereső látogatók számára a közösségi média szolgáltatásainak biztosítása.

A kezelt adatok köre
A közösségi média szolgáltatók által alkalmazott sütik a szolgáltatás által értelmezhető információkat (betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak.

Az adatkezelés időtartama
A közösségi média szolgáltatások által a felhasználó által kezdeményezett tevékenység végrehajtáshoz alkalmazott sütik érvényessége általában lejár, amint a weboldalt elhagyod, illetve bezárod a böngésző programjában oldalunkat, az egyes sütik érvényességéről a szolgáltatók által közzétett fenti tájékoztatókban további, részletes információkat találhatsz.

Jogérvényesítés
A közösségi média szolgáltatók által sütik használatát – minden további sütivel együtt – szintén letilthatod. A készülékeden tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhetsz, azt megismerheted, megnézheted és törölheted is.
A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.
További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhatsz: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek
Weboldalunkon rendszeresen beszámolunk a tevékenységünket érintő hírekről, rendezvényekről, eseményekről, programokról, amelyek kapcsán kép- és videófelvételeket is megjelentetünk.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

Az adatkezelés célja
A weboldal látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja
Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre
A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.

Jogérvényesítés
Adataid kezeléséről bármikor kérhetsz tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.
Adataid törlését is kérheted, és kérésedre azokat a felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető, vagy weboldalunkról eltávolítjuk.

Kik ismerhetik meg az adatokat?
A weboldalunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az oldalt.

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok
Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag kapcsolattartásra használjuk, azokat nem továbbítjuk.

Az adatkezelés célja
Az érdeklődők tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja
Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre
A kapcsolatfelvétel során az alábbi adatok közül az általad önkéntesen megadottakat kezeljük:
· név,
· e-mail,
· telefonszám,
· cím (postacím).

Az adatkezelés időtartama
Személyes adataid a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.
A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.

Jogérvényesítés
Adataid kezeléséről bármikor kérhetsz tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.
Szintén bármikor kérheted adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalod, hogy például hibásan adtad meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.
Adataid törlését is kérheted, és ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésednek haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatunk a törlés megtagadásának indokáról).

Kik ismerhetik meg az adatokat?
Az általad megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.

Az adatkezelés biztonsága
Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára engedélyezzük.
Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatok továbbítása
Személyes adataid azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha ehhez előzetesen hozzájárulásod adtad. Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra, így például egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez a külön hozzájárulásod nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége
Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulásod alapján kezelt személyes adataidat is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatunk, és személyes adataid további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járulsz hozzá újra.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.

KIEGÉSZÍTÉS – VENDÉGEM:

„2021. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása, amely kötelezi a szálláshely-szolgálatót, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból.

A Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

A törvénymódosítással bevezetett tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer látja el.

A VIZA egy többszörös, aszimmetrikus titkosítással védett informatikai rendszer, amelyben 2021. szeptember 1-jétől a magyarországi szálláshelyen megszálló minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait titkosított módon tárolják. A szálláshely-szolgáltató a vendégek adatait a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig kezeli, a VIZA rendszer legfeljebb két éven keresztül őrzi meg az oda beküldött adatokat. Az adatokban célzottan és kizárólag a rendőrség végezhet keresést, bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatainak ellátásához.

A VIZA célja, hogy az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése megvalósulhasson, azaz a VIZA elsődleges célja a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelmének elősegítése.

Az MTÜ térítésmentesen biztosítja a VENDÉGEM alkalmazást az olyan szálláshely-szolgáltatóknak, akik legfeljebb 8 szobát 16 férőhellyel hasznosítanak szálláshelyként. Bővebb információért, kérjük, látogasson el a VENDÉGEM alkalmazás információs oldalára, az info.vendegem.hu-ra.

A hatályos törvények szerint Magyarországon életkortól függetlenül, minden polgárnak kötelező rendelkeznie személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély), tehát már az újszülötteknek is. A jogszabályok alapján az adatok rögzítése minden igénybe vevő vendégre vonatkozóan egyformán kötelező, így sem életkor, sem más változó – pl. a szolgáltatás után fizetendő díj, kedvezmények, a tartózkodás hossza, rokoni kapcsolat az igénybe vevővel – alapján az adatok rögzítésétől eltekinteni nem lehet.

A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő 14. életévét betöltött vendég a személyi azonosításra alkalmas okmányát a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja.

Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.”